GENETICKÉ TESTY DNA LIFE

Jednou z metod, jak: 

 • odhalit chronické a vleklé zdravotní potíže či psychické problémy
 • podpořit prevenci celkového zdraví 
 • se správně a zdravě stravovat
 • jak nastolit hormonální rovnováhu 
 • co nejefektivněji sportovat 
 • si bezpečně užívat sluníčka a nestárnout

jsou genetické testy. Nabízíme nejkomplexnější genetické testování k vyhodnocení Vašeho genetického profilu. Jedná se o 6 profilů: DNA Zdraví, DNA Strava, DNA Sport, DNA Estrogen, DNA Psychika a DNA Kůže. Z těchto testů je možno klientovi doporučit konkrétní test nebo sadu testů na základě podrobné konzultace.

CO TO JSOU GENY?

Geny jsou segmenty DNA, které obsahují instrukce, které vaše tělo potřebuje pro tvorbu mnoha tisíců proteinů potřebných pro správné fungování lidského těla. Každý gen se skládá z tisíců kombinací „písmen“, které tvoří váš genetický kód. Tento kód dává instrukce k vytvoření proteinů potřebných pro správný vývoj a funkci.

CO TO JSOU GENOVÉ VARIACE?

S výjimkou identických dvojčat mají všichni lidé ve svém genetickém kódu malé rozdíly (variace). Právě tyto rozdíly dělají každého z nás jedinečným. Příkladem genetické variace je, že jedno „písmeno“ může být nahrazeno jiným. Tyto variace mohou vést ke změnám ve výsledných produkovaných proteinech. Například „C“ může být změněno na „G“ v bodě genetického kódu. Když varianta ovlivní pouze jedno genetické „písmeno“, nazývá se tato změna Jediný Nukleotidový Polymorfismus nebo „Snip“. Variace však mohou ovlivnit i více než jedno „písmeno“.

JSOU GENOVÉ VARIACE ŠPATNÉ?

Obecně by varianty neměly být považovány za dobré nebo špatné. Genetické variace jsou spíše jemné rozdíly v genetickém kódu. Klíčem k úspěchu pevného zdraví je vědět, jakou formu genových variací si člověk nese, protože pak si může zvolit ten nejvhodnější životní styl v souladu se svou genetickou výbavou. 

  DNA Health - Panel Zdraví:

  Je určen těm, kteří chtějí porozumět vlastnímu genotypu a jeho vlivu na zdraví a léčbu zdravotních obtíží. Obsáhlá analýza zahrnuje všechny hlavní aspekty zdraví a zároveň poskytuje jasnou interpretaci výsledků pro zdravý životní styl.

  DNA Health testuje 45 genů ze sedmi oblastí, které zásadním způsobem ovlivňují naše zdraví.

  Měřené oblasti:

  1. Metabolismus cholesterolugeny ovlivňující míru, s jakou tělo mobilizuje triglyceridy do volných mastných kyselin. Volné mastné kyseliny jsou důležité pro cholesterol a jeho distribuci, a tudíž hrají roli při vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
  2. B-vitaminy/Metylace: geny, které řídí metylaci – opravují a vytvářejí nové buňky a DNA.
  3. Proces detoxikace: geny určující kvalitu 1. a 2. detoxikační fáze. Tyto fáze jsou důležité v biologickéch procesech zodpovídajících za vyloučení a odstranění odpadních látek a toxinů.
  4. Zánět: geny, které ovlivňují zánětlivou odpověď těla, včetně míry produkce zánětlivých sloučenin. Pokud je zánětlivá úroveň vysoká, hrozí riziko vzniku různých civilizačních onemocnění.
  5. Antioxidační status: geny, stimulující produkci vlastních antioxidantů. Nízká produkce může způsobovat vysokou úroveň oxidativního stresu, zánět a hromadění toxinů v těle.
  6. Zdraví kostí: geny ovlivňující schopnost těla absorbovat a metabolizovat vitamin D a kalcium, zajišťující silnou kostní tkáň.
  7. Inzulinová rezistence: geny, jež ovlivňují citlivost těla na inzulin, a tím pádem riziko vzniku diabetu 2. typu.

  DNA Diet – Panel Stravy:

  DNA Diet je učena pro klienty, kteří mají  trvalé obtíže s hubnutím nebo udržením váhy. Test je doporučován obzvláště lidem, kteří trpí nadváhou dlouhodobě nebo tuší, že by mohli mít genetické predispozice k obezitě. Na základě výsledku tohoto testu Vám nabídneme doporučení pro zdravé stravování, cvičení a celkovou změnu životního stylu, s podstatným dopadem na váhu, metabolismus a schopnost spalovat tuk.

  Studie ukazují, že různí jedinci reagují na odlišné typy stravy různě, tedy neexistuje jeden typ stravy fungující pro všechny. Testováním 20 stanovených genetických variací s DNA Diet můžeme doporučit nejlepší možné stravování pro každého jednotlivého klienta. Výsledky jsou posuzovány komplexně s přihlédnutím ke klientovým zvykům, rodinné anamnéze, dennímu režimu, dispozicím, předešlé historii hubnutí a požadované budoucí váze.

  Měřené oblasti:

  1. Vstřebávání a metabolismus tuků
  2. Příjem sacharidů a energetická homeostáza
  3. Metabolismus tuků, obezita, sytost
  4. Regulace metabolismu a strava
  5. Energetický příjem, pohyb a cvičení
  6. Cirkadiánní (biologický) rytmus
  7. Ukládání tuku, odolnost proti zánětu

  DNA Sport – Panel Sportu:

  DNA Sport cílí jak na vrcholové, tak na rekreační sportovce, kteří chtějí vytěžit maximum z tréninkového úsilí. Hlavním skupinou jsou sportovci, kteří nedosahují v tréninku svého očekávání; klíč k výkonu totiž leží v jejich genech. Ať už po vítězném maratonském běhu nebo po dokončení prvního závodu je DNA Sport nezbytný nástroj k dosažení individuálního potenciálu sportovce. Testujeme 26 genů.

  Měřené oblasti:

  1. Síla a vytrvalostTest genů kódujících fyziologické faktory jako je oběhový a kardiovaskulární výkon, krevní tlak, srdeční a plicní kapacita, svalová síla a adaptace na trénink.
  2. Patologie měkkých tkání: Odhaluje genetické změny, které zvyšují pravděpodobnost zranění měkkých tkání, vazů a pojivových tkání.
  3. Doba zotavení: Testy genů, které působí na predispozice sportovce k zánětům, volným radikálům a oxidativnímu stresu.
  4. Kofeinový metabolismu
  5. Senzitivita na sůl
  6. Ideální doba zátěže pro podání maximálního výkonu

  DNA Estrogen – Panel Estrogenu:

  Estrogeny působí na růst, diferenciaci a funkci mnoha cílových tkání. Zlepšení estrogenového metabolismu má výhody především pro ženy trpící nemocemi estrogenové dominance, jako je endometrióza, premenstruační syndrom, fibroidní děložní tumory a tam, kde je v rodinné anamnéze přítomna rakovina prsu, dělohy, nebo vaječníků.

  Změny genů zapojených v těchto biologických procesech pomáhají identifikovat populaci žen s vyšším celoživotním vystavením působení estrogenů, estrogenových metabolitů a ostatních karcinogenů. Porozumění individuální genetické variabilitě umožní vhodně zacílit stravu, životní styl a případný hormonální zásah.

  Analýza DNA Estrogen zahrnuje test 10 genů zapojených do estrogenové biosyntézy, estrogenového metabolismu a I. a II. fáze detoxikace. Výsledky poskytují unikátní vodítko pro personalizování stravy, životního stylu, hormonální a nutraceutická doporučení.

  DNA Mind – Panel Psychiky:

  Tento test analyzuje 37 genových variací, které dle mnoha klinických výzkumů hrají významnou roli při poruchách duševního zdraví. I když je dědičnost těchto duševních poruch významná, jejich rozvoj a průběh ovlivňuje také naše životospráva a prostředí, ve kterém žijeme. Díky znalosti genotypu jedince v oblasti psychiky je možno klientovi přesněji zacílit terapii a tím zefektivnit a urychlit návrat ke zdraví.

  Měřené oblasti:

  1. Neurogenerativní poruchy: mírný kognitivní pokles a pozdní nástup Alzheimerovy choroby, demence
  2. Poruchy a změny nálady: deprese, bipolární porucha, stavy úzkosti, posttraumatický stres
  3. Návykové chování: jaké je riziko závislosti na alkoholu, nikotinu, konopí a  dalších opioidech; reakce na užívání konopí; poruchy příjmu potravy se sklony k přejídání; vyhledávání „adrenalinu“ a sklony k riskování

  DNA Skin – Panel Kůže:

  Naše genetika určuje i to, jak naše DNA reaguje na působení UV záření.  Analýza DNA Skin zahrnuje test 18 genů zapojených do klíčových oblastí, které se podílejí na zdraví kůže a stárnutí. Na základě výsledků testu DNA Skin dostane klient individuální doporučení týkající se životního stylu, výživy a kosmetiky pro zlepšení péče o pleť a stárnutí. Pomůžeme vám identifikovat potenciální rizikové faktory a přirozené sklony k celé řadě kožních stavů a vlastností, od mastné pleti až po tvorbu pih a snížení viditelných známek.

  Měřené oblasti:

  1. Pevnost a pružnost pokožky: změny v extracelulárním matrixu (v mezibuněčné hmotě); tvorba kolagenu
  2. Citlivost na slunce a pigmentace: schopnost produkce melaninu; jaký typ pokožky máte; jaká je citlivost na tvorbu pih a znamének
  3. Sluneční poškození, ochrana a schopnost regenerace
  4. Ochrana proti oxidačnímu stresu: kapacita antioxidačních enzymů; odolnost proti volným radikálům; schopnost detoxikace
  5. Zánět: odolnost pokožky vůči zánětu 

  Další testy

  KONTAKT

  NaturoStyl.cz

  Žaneta Matraszek

  Nutriční poradenství

  Bylinná terapie

  tel.: +420 733 226 026

  email: info@naturostyl.cz

  KONTAKT

  NaturoStyl.cz

  Žaneta Matraszek

  Nutriční poradenství

  Bylinná terapie

  tel.: +420 733 226 026

  email: info@naturostyl.cz